VEFAT EDENLER

 

 

                                                                  

Adı Soyadı:   Adı Soyadı:     Adı Soyadı:  
Baba Adı:   Baba Adı:     Baba Adı:  
Doğum Tarih:    Doğum Tarih:      Doğum Tarih:   
Defin  Tarihi:   Defin  Tarihi:     Defin  Tarihi:  
Defin  Yeri :   Defin  Yeri :     Defin  Yeri :  
             
Adı Soyadı:Sevim BALAKAN   Adı Soyadı: Dursun KENDİRCİOĞLU     Adı Soyadı:  
Baba Adı: Hüseyin   Baba Adı: Ali     Baba Adı:  
Doğum Tarih: 1945   Doğum Tarih: 1938     Doğum Tarih:   
Defin  Tarihi:25.11.2015   Defin  Tarihi:27.11.2015     Defin  Tarihi:  
Defin  Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin  Yeri : Akbaba Mezarlığı     Defin  Yeri :  
             
Adı Soyadı: Osman  İLCİ   Adı Soyadı: Sati  İLKAY     Adı Soyadı: İbrahim  AKSOY  
Baba Adı: Salih   Baba Adı: Hamdi     Baba Adı: Zehni  
Doğum Tarih: 1947   Doğum Tarih:  1935     Doğum Tarih:  1948 .
Defin  Tarihi: 18.11.2015   Defin  Tarihi: 19.11.2015     Defin  Tarihi 20.11.32015  
Defin  Yeri : Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri  : Asri Mezarlık     efin  Yeri   Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı: Ali ÖZSEVİNÇ   Adı Soyadı Şakire  ZENGİNÇELEBİ     Adı Soyadı: Sayit  BÜYÜKALMUS  
Baba Adı:Mahmut   Baba Adı: Ahmet     Baba Adı: Hacı  KERİM  
Doğum Tarih: 1929   Doğum Tarih 1937     Doğum Tarih: 1934  
Defin  Tarihi:12.11.2015   Defin  Tarihi: 15.11.2015     Defin  Tarihi: 17.11.2015  
Defin  Yeri  Akbaba mezarlığı   Defin  Yeri  Erenler  Mezarlığı     Defin Yeri: Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı: Latif TANER   Adı Soyadı: Melahat KÖKLEN     Adı Soyadı: Aynur YURDAKUL  
Baba Adı:Hasan   Baba Adı:Mehmet     Baba Adı:ALİ  
Doğum Tarihi : 1956   Doğum Tarihi : 1934     Doğum Tarihi : 1972  
Defin  Tarihi:02.11.2015   Defin  Tarihi:07.11.2015     Defin  Tarihi:07.11.2015  
Defin  Yeri  : Akbaba Mezarlığı   Defin  Yeri  : Erenler Mezarlığı     Defin  Yeri  : Akbaba Mezarlığı  
             
Adı Soyadı: Arife  DÜZGÜN   Adı Soyadı: Sati  SÖYLEMEZ     Adı Soyadı Macit ALMUS  
Baba Adı: Mehmet   Baba Adı: Sadık     Baba Adı: Abdurrahman  
Doğum Tarihi : 1943   Doğum Tarihi : 1963     Doğum Tarihi : 1970  
Defin  Tarihi: 25.10.2015   Defin  Tarihi: 25.10.2015     Defin  Tarihi: 01.11.2015  
Defin  Yeri  : Akbaba  Mezarlığı   Defin  Yeri  : Akbaba  Mezalığı     Defin  Yeri  :Asri Mezarlık  
             
Adı Soyadı: Nuran YÜKSEL   Adı Soyadı: İbrahim  KAYGUSUZ     Adı Soyadı: Zehra  BAL  
Baba Adı: Abdurrahman   Baba Adı: Durak     Baba Adı: Sadık  
Doğum Tarihi :1964   Doğum Tarihi : 1951     Doğum Tarihi : 1952  
Defin  Tarihi: 23.10.2015   Defin  Tarihi: 24.10.2015     Defin  Tarihi: 24.10.2015  
Defin  Yeri  :Erenler Mezarlığı   Defin  Yeri  : Asri  Mezarlık     Defin  Yeri  : Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı: Arife  KÖSEK   Adı Soyadı : Mahmut  AYDOĞAN     Adı Soyadı : Mustafa  DİKİCİ  
C Ali   Baba  Adı : Ahmet     Baba  Adı : Bekir  
Doğum Tarihi : 1939   Doğum Tarihi : 1939     Doğum Tarihi :1952  
Defin  Tarihi: 16.10.2015   Defin  Tarihi: 18.10.2015     Defin  Tarihi: 23.10. 2015  
Defin  Yeri  : Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri  : Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri  : Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı :  Mehmet  OBUT   Adı Soyadı :  Nursel  BAŞAL     Adı Soyadı :  Sıtkı  SARIGÜL  
Baba  Adı : Dursun   Baba  Adı : Ali     Baba  Adı :: Abdullah  
Doğum Tarihi : 1947   Doğum Tarihi : 1952     Doğum Tarihi : 1965  
Defin  Tarihi: 12.10.2015   Defin  Tarihi: 12.10.2015     Defin  Tarihi: 14.10.2015  
Defin  Yeri  : Asri  Mezarlık   Defin  Yeri   Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri   Akbaba  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı : Mehnet  TEKNECİ   Adı Soyadı  : Fevzi  DÜZEN     Adı Soyadı : Mehmet  SÜMER  
Baba  Adı ::: Memiş   Baba  Adı  : İbrahim     Baba  Adı : Sadık  
Doğum Tarihi : 1956   Doğum Tarihi  : 1947     Doğum Tarihi : 1940  
Defin  Tarihi :07.10.2015   Defin  Tarihi : 10.10.2015     Defin  Tarihi : 10.10.2015  
Defin  Yeri  :Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri  : Akbaba  Mezarlığı     Defin  Yeri  : Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı :Ayşe PEKUZ   Adı Soyadı:Kadim ADAŞ     Adı Soyadı :İsmail BAYIR  
Baba  Adı : Hüseyin   Baba  Adı.Habip     Baba  Adı :::Hüseyin  
Doğum Tarihi :1941   Doğum Tarihi: 1933     Doğum Tarihi :1940  
Defin  Tarihi:04.10.2015   Defin  Tarihi:04.10.2015     Defin  Tarihi:06.10.2015  
Defin  Yeri Asri Mezarlık   Defin  Yeri:Asri Mezarlık     Defin  Yeri :Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı Bahattin  SARICA   Adı Soyadı Şadiye  ZORAY     Adı Soyadı:Sülayman  AKAY  
Baba  Adı: Ali   Baba  Adı:: Hacı  Mehmet::     Baba  Adı: Emin  
Doğum Tarihi: 1936   Doğum Tarihi: 1954     Doğum Tarihi: 1966  
Defin  Tarihi  29.09.2015   Defin  Tarihi  29.09.2015     Defin  Tarihi  02.10.2015  
Defin  Yeri Akbaba  Mezarlığı   Defin  Yeri: Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri Akbaba  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı Ümüt YURTYAPAN   Adı Soyadı: Yalçın  ÖZEL     Adı Soyadı: Hasan  ÖZDEK  
Baba  Adı: Asım   Baba  Adı: Abdullah Nazmi     Baba  Adı: Hüseyin  
Doğum Tarihi::1954   Doğum Tarihi 1944     Doğum Tarihi 1932  
Defin  Tarihi  23.09.2015   Defin  Tarihi  25.09.2015     Defin  Tarihi  26.09.2015  
Defin  Yeri Erenler Mezarlığı   Defin  Yeri Akbaba  Mezarlığı     Defin  Yeri Akbaba  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı:Fadik ŞENKURT   Adı Soyadı.Beytullah YİĞİTOĞLU     Adı Soyadı: Zehra  Betül  YAMAN  
Baba  Adı: Süleyman   Baba  Adı: İsmail     Baba  Adı:  Hayati  
Doğum Tarihi1928   Doğum Tarihi1955     Doğum Tarihi 1998  
Defin  Tarihi 18.09.2015   Defin  Tarihi 20.09.2015     Defin  Tarihi  22.09.2015  
Defin  Yeri: Erenler Mezarlığı   Defin  Yeri: Akbaba Mezarlığı     Defin  Yeri:  Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı: Nurettin  ERGİN   Adı Soyadı: İbrahim PEKUZ     Adı Soyadı: Fatma  KETME  
 Baba  Adı: Abduullah    Baba  Adı: Halil      Baba  Adı: Hamit  
Doğum Tarihi  1944   Doğum Tarihi  1966     Doğum Tarihi  1930  
Defin  Tarihi 14.09.2015   Defin  Tarihi 14.09.2015     Defin  Tarihi 14.09.2015  
Defin  Yeri:  Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri:  Asri  Mezarlık     Defin  Yeri:  Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı: Demir  Ali  KIRDEMİR   Adı Soyadı: Edaviye CANITEZ     Adı Soyadı: Hatice  ERYILMAZ  
Baba  Adı: Şevki   Baba  Adı:İbrahim     Baba  Adı: Rifat  
Doğum Tarihi  1932   Doğum Tarihi1937     Doğum Tarihi  1972  
Defin  Tarihi 06.09.2015   Defin  Tarihi10.09.2015     Defin  Tarih 12.09.2015  
Defin  Yeri: Akbaba  Mezarlığı   Defin  Yeri:Erenler Mezarlığı     Defin  Yeri: Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı:  Şükran  ARAPKİRLİ   Adı Soyadı:  Ali  SOYSAL     Adı Soyadı: Nimet  ARI  
Baba  Adı: Ömer   Baba  Adı:  Hüseyin     Baba  Adı: Dursun  
Doğum Tarihi : 1946   Doğum Tarihi  1927     Doğum Tarihi :  1962  
Defin  Tarihi: 01.09.2015   Defin  Tarihi:  05.09.2015     Defin  Tarihi: 05.09.2015  
Defin  Yeri:  Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri: Akbaba  Mezarlığı     Defin  Yeri Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı:Ahmet  ÖZGAN   Adı Soyadı:Elmas  SEVEN     Adı Soyadı: mahmut  ATAGENÇ  
Baba  Adı:Ömer   Baba  Adı: İlyas     Baba  Adı: İhsan  
Doğum Tarihi :1956   Doğum Tarihi : 1939     Doğum Tarihi : 1941  
Defin  Tarihi:23.08.2015   Defin  Tarihi:23.08.2015     Defin  Tarihi: 24.08.2015  
Defin  Yeri::::Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri::Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri: Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı: Emine  ŞENGİL   Adı Soyadı:Emine  Hatun  DOĞDAŞ     Adı Soyadı: Ali  ULUBAŞ  
Baba  Adı: Osman   Baba  Adı: Hasan     Baba  Adı: Musa  
Doğum Tarihi : 1940   Doğum Tarihi  1927     Doğum Tarihi  1949  
Defin  Tarihi: 22.08.2015   Defin  Tarihi: 22.08.2015     Defin  Tarihi: 22.08.2015  
Defin  Yeri:: Akbaba  Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri::Erenler  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı: Fadik  FİDANTEMİZ   Adı Soyadı: İsmail  ŞİRİN     Adı Soyadı: Zehra  BAŞER  
Baba  Adı  Osman   Baba  Adı  Ali     Baba  Adı  Memet  
Doğum Tarihi 1925   Doğum Tarihi 1933     Doğum Tarihi 1928  
Defin  Tarihi: 18.08.2015   Defin  Tarihi: 21.08.2015     Defin  Tarihi: 21.08.2015  
Defin Yeri  Asri  Mezarlık   Defin  Yeri erenler  mezarlığı     Defin  Yeri Erenler  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı: Vahide  KÜÇÜKDABAN   Adı Soyadı:  Hüseyin  ALTINER     Adı Soyadı: Bekir  ÖZLÜK  
Baba  Adı Ömer  Sadık   Baba  Adı Salih     Baba  Adı Hüseyin  
Doğum Tarihi: 1926   Doğum Tarihi: 1946     Doğum Tarihi: 1953  
Defin  Tarihi: 14.08.2015   Defin  Tarihi: 1508.32015     Defin  Tarihi: 18.08.2015  
Defin  Yeri: Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri: Asri  Mezarlık     Defin  Yeri: Akbaba  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı: Mehmet  ÇAKAL   Adı Soyadı: HATUN ALTAYLI     Adı Soyadı: ALİ ARIK  
Baba  Adı: İbrahim   Baba  Adı: Rasim     Baba  Adı: Hamdi  
Doğum Tarihi: 1943   Doğum Tarihi: 1938     Doğum Tarihi: 1932  
Defin  Tarihi: 08.08.2015   Defin  Tarihi: 09.08.2015     Defin  Tarihi: 10.08.2015  
Defin  Yeri: Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri: Erenler Mezarlığı     Defin  Yeri: Arsi Mezarlık  
             
Adı Soyadı: Ali  KOÇ   Adı Soyadı:  Şivekar  Meral     Adı Soyadı: Nazife  KAPLAN  
Baba  Adı:   Hüseyin   Baba  Adı:   Ahmet   Ziya     Baba  Adı:   Arif  
Doğum Tarihi: 1937   Doğum Tarihi:  1933     Doğum Tarihi: 1939  
Defin  Tarihi: 07.08.2015   Defin  Tarihi: 07.08.2015     Defin  Tarihi: 07.08.2015  
Defin  Yeri: Akbaba  Mezarlığı   Defin  Yeri: Asri  Mzarlık     Defin  Yeri: Asri Mezarlık  
             
Adı Soyadı: SUNAR ERYİĞİT   Adı Soyadı: Kadriye  ARSLAN     Adı Soyadı: Sultan  KARAKAŞOĞLU  
Baba  Adı:    Memet Ali   Baba  Adı: Hasan  Fehmi     Baba  Adı: İbrahim  
Doğum Tarihi: 1948   Doğum Tarihi  1956     Doğum Tarihi  1927  
Defin  Tarihi: 03.08.2015   Defin  Tarihi:  04.08.2015     Defin  Tarihi:  05.08.2015  
Defin  Yeri: Asri Mezarlık   Defin  Yeri: Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri: Akbaba  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı: Mehmet  KAVAK   Adı Soyadı: Hatice  EVREN     Adı Soyadı: Yılmaz  BAL  
Baba  Adı: Seracettin   Baba  Adı: Ahmet     Baba  Adı: Sabri  
Doğum Tarihi  1931   Doğum Tarihi  1932     Doğum Tarihi  1942  
Defin  Tarihi:  01.08.2015   Defin  Tarihi:  01.08.2015     Defin  Tarihi:  01.08.2015  
Defin  Yeri: Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri: Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri: Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı: Nazik  KOCAKAPTAN   Adı Soyadı: Şükrü  ÖZKORUCU     Adı Soyadı: Döne  AKTAŞ  
Baba  Adı: Ali  Osman   Baba  Adı: Hasan     Baba  Adı:  Halim  
Doğum Tarihi  1935   Doğum Tarihi  1934     Doğum Tarihi   1932  
Defin  Tarihi:  31.07.2015   Defin  Tarihi:   31.07.2015     Defin  Tarihi:  01.08.2015  
Defin  Yeri:  Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri:  Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri:  Erenler  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı: Murtaza  ZENGİN   Adı Soyadı: Nuri  SARAÇLIOĞLU     Adı Soyadı: Tahir  SÖYLEMEZ  
Baba  Adı: Ahmet   Baba  Adı: Osman     Baba  Adı: Memet  
Doğum Tarihi   1938   Doğum Tarihi  1940     Doğum Tarihi  1938  
Defin  Tarihi:  24.07.2015   Defin  Tarihi:  26.07.2015     Defin  Tarihi:  27.07.2015  
Defin  Yeri: Akbaba  Mezarlığı   Defin  Yeri:  Asri  Mezarlık     Defin  Yeri: Akbaba  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı: Döndü ARIK   Adı Soyadı: Münevver  CEYLAN     Adı Soyadı: Mahsude  AKDENİZ  
Baba  Adı: Osman   Baba  Adı: Ömer     Baba  Adı: Ali  
Doğum Tarihi 1937   Doğum Tarihi  1937     Doğum Tarihi  1977  
Defin  Tarihi: 17.07.2015   Defin  Tarihi: 19.07.2015     Defin  Tarihi: 19.07.2015  
Defin  Yeri:.Asri Mezarlık   Defin  Yeri: Asri  Mezarlık     Defin  Yeri: Akbaba  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı:Hasibe  ÖRSOĞLU   Adı Soyadı: Zekeriya  ŞAHİN     Adı Soyadı:Sami  ELİTOK  
Baba  Adı:Osman   Baba  Adı: Osman     Baba  Adı: aLİ  Mizra  
Doğum Tarihi 1933   Doğum Tarihi  1948     Doğum Tarihi  1930  
Defin  Tarihi: 10.07.2015   Defin  Tarihi:13.072015     Defin  Tarihi: 15.07.2015  
Defin  Yeri:Asri Mezarlık   Defin  Yeri: Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri: Erenler  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı: Bekir  DÜNDAR   Adı Soyadı: Sedat ÖZEK     Adı Soyadı:Halil Suzi SEREZLİ  
Baba  Adı: Hayati   Baba  Adı: Mustafa     Baba  Adı:Yakup Lütfi  
Doğum Tarihi  1996   Doğum Tarihi 1990     Doğum Tarihi 1957  
Defin  Tarihi: 02.07.2015   Defin  Tarihi: 04.07.2015     Defin  Tarihi: 10.07.2015  
Defin  Yeri: Asri  Mezarlık   Defin  Yeri:Akbaba Mezarlığı     Defin  Yeri: Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı: Şehriban  BAŞ   Adı Soyadı:  Mustafa  KURT     Adı Soyadı: Ömer  ŞENGİL  
Baba  Adı: Aşur   Baba  Adı:  Hasan     Baba  Adı: Hüseyin  
Doğum Tarihi  1926   Doğum Tarihi  1944     Doğum Tarihi: 1951  
Defin  Tarihi:  25.06.2015   Defin  Tarihi:  29.06.2015     Defin  Tarihi: 30.06.2015  
Defin  Yeri: Akbaba  Mezarlığı   Defin  Yeri: Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri: Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı: Ali DOĞDAŞ   Adı Soyadı:Mehmet HEKİMHAN     Adı Soyadı:Muhsin  ULUKAYA  
Baba  Adı: Abdullah   Baba  Adı:Hüseyin     Baba  Adı:Dursun  
Doğum Tarihi:1949   Doğum Tarihi:1942     Doğum Tarihi:1932  
Defin  Tarihi:24.06.2015   Defin  Tarihi:25.06.2015     Defin  Tarihi:25.06.2015  
Defin  Yeri:Erenler Mezarlığı   Defin  Yeri:Asri Mezarlığı     Defin  Yeri:Erenler  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı: Sati ORAL   Adı Soyadı: Mürüvet BALAKAN     Adı Soyadı: Hüseyin ÖZGAN  
Baba  Adı: İsmail   Baba  Adı: Mehmet     Baba  Adı: Osman  
Doğum Tarihi: 1941   Doğum  Tarihi: 1948     Doğum  Tarihi: 1933  
Defin  Tarihi: 21.06.2015   Defin  Tarihi: 21.06.2015     Defin  Tarihi: 22.06.2015  
Defin  Yeri: Akbaba Mezarlığı   Defin  Yeri: Erenler Mezarlığı     Defin  Yeri: Asri Mezarlığı  
             
Adı Soyadı:Muammer ALTEMUR   Adı Soyadı:Güngör YILMAZ     Adı Soyadı:Edaviye DEMİRBAĞ  
Baba  Adı:Osman   Baba  Adı:Hamdullah     Baba  Adı:Abdullah  
Doğum  Tarihi:1956   Doğum  Tarihi:1966     Doğum  Tarihi:1940  
Defin  Tarihi:16.06.2015   Defin  Tarihi:19.06.2015     Defin  Tarihi:19.06.2015  
Defin  Yeri:Akbaba Mezarlığı   Defin  Yeri:Akbaba Mezarlığı     Defin  Yeri:Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı:  Vidan  KIRMIZI   Adı Soyadı:  Dursun  TURAL     Adı Soyadı:Ayşe ÖZATA  
Baba  Adı :   Süleyman   Baba  Adı :   Ali  Rıza     Baba  Adı : Durmuş  
Doğum  Tarihi :  1961   Doğum  Tarihi :  1967     Doğum  Tarihi :1955  
Defin  Tarihi :  13.06.2015   Defin  Tarihi :  14.06.2015     Defin  Tarihi :15.06.2015  
Defin  Yeri :  Akbaba  Mezarlığı   Defin  Yeri :  Akbaba  Mezarlığı     Defin  Yeri :Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı:Fazlı ERDOĞAN   Adı Soyadı:Hayrettin ALTUNSOY     Adı Soyadı:  Memili  ÇOŞAR  
Baba  Adı : Veli   Baba  Adı : Ahmet     Baba  Adı :   Ali  
Doğum  Tarihi :1933   Doğum  Tarihi :1960     Doğum  Tarihi :  1937  
Defin  Tarihi :12.06.2015   Defin  Tarihi :12,06,2015     Defin  Tarihi :  13.06.2015  
Defin  Yeri :Erenler Mezarlğı   Defin  Yeri :Asri Mezarlığı     Defin  Yeri :  Akbaba  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı:  Kamil  ÖZGÜR   Adı Soyadı:  Firdes  ŞENEL     Adı Soyadı:  Ali  DUMAN  
Baba  Adı :  İsmail   Baba  Adı :  Ahmet     Baba  Adı :  Veli  
Doğum  Tarihi :  1928   Doğum  Tarihi :  1937     Doğum  Tarih  1939i :  
Defin  Tarihi :  10.06.2015   Defin  Tarihi :  10.062015     Defin  Tarihi :  12.06.2015  
Defin  Yeri :  Akbaba  Mezarlığı   Defin  Yeri :  Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri :  Akbaba  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı: Arife  KÜPÇÜOĞLU   Adı Soyadı:Saliha BAHTİYAR     Adı Soyadı:Ahmet DELLALOĞLU  
Baba  Adı :  Mustafa   Baba  Adı :Mahmut     Baba  Adı :Sabri  
Doğum  Tarihi :  1954   Doğum  Tarihi :1952     Doğum  Tarihi :1939  
Defin  Tarihi :  02.06.2015   Defin  Tarihi :03.06.2015     Defin  Tarihi :05.06.2015  
Defin  Yeri :  Asri  Mezarlık   Defin  Yeri :Erenler Mezarlığı     Defin  Yeri :Asri Mezarlık  
             
Adı Soyadı Ahmet ÖZPARON   Adı Soyadı Dursun ÜSTÜNÇELİK     Adı Soyadı Fadime HANÇER  
Baba  Adı : Ahmet   Baba  Adı : Hüseyin     Baba  Adı : Ali  
Doğum  Tarihi :1937   Doğum  Tarihi :1925     Doğum  Tarihi :1959  
Defin  Tarihi : 30.05.2015   Defin  Tarihi : 31.05.2015     Defin  Tarihi : 31.05.2015  
Defin  Yeri : Erenler Mezarlğı   Defin  Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin  Yeri : Akbaba Mezarlığı  
             
Adı Soyadı   Hatice  ARI   Adı Soyadı   İsmail  BEKDEMİR     Adı Soyadı :Fatma GAZEZEL  
Baba  Adı :   Mahmut   Baba  Adı   Mehmet     Baba  Adı : Mehmet  
Doğum  Tarihi :  1925   Doğum  Tarihi :  1940     Doğum  Tarihi : 1950  
Defin  Tarihi :   23.05.2015   Defin  Tarihi :   26.05.2015     Defin  Tarihi :  26.05.2015  
Defin  Yeri :   Asri  Mezarlık   Defin  Yeri :   Akbaba  Mezarlığı     Defin  Yeri :  Asri Mezarlık  
             
Adı Soyadı : Eyüp BELEN   Adı Soyadı : Mehmet İZMİTLİGİL     Adı Soyadı :  Şahabeddin  NADİR  
Baba  Adı : Osman   Baba  Adı : Hasan     Baba  Adı :  Ahmet  Turan  
Doğum  Tarihi : 1927   Doğum  Tarihi : 1951     Doğum  Tarihi :  1932  
Defin  Tarihi : 05.05.2015   Defin  Tarihi : 08.05.2015     Defin  Tarihi :  14.05.2015  
Defin  Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin  Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin  Yeri :  Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı :Suna GİRAY   Adı Soyadı :Hatice ARSLAN     Adı Soyadı :Naciye GİRAL  
Baba  Adı :Mustafa Necip   Baba  Adı :Necip     Baba  Adı :Sadık  
Doğum  Tarihi : 1939   Doğum  Tarihi : 1922     Doğum  Tarihi : 1924  
Defin  Tarihi :30.04.2015   Defin  Tarihi :03.05.2015     Defin  Tarihi :05.05.2015  
Defin  Yeri : Asri Mezarlığı   Defin  Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin  Yeri :Akbaba Mezarlığı  
             
Adı Soyadı :  Mahmut  YAVŞAN   Adı Soyadı :Hüseyin AKGÜL     Adı Soyadı :Bekir YÜCEER  
Baba  Adı :  Nazım   Baba  Adı : Mehmet     Baba  Adı :Celal  
Doğum  Tarihi :  1943   Doğum  Tarihi : 1940     Doğum  Tarihi : 1960  
Defin  Tarihi :  27.04.2015   Defin  Tarihi : 29.04.2015     Defin  Tarihi : 30.04.2015  
Defin  Yeri :   Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri :  Akbaba Mezarlığı     Defin  Yeri :  Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı :Satılmış ŞAHİNKOL   Adı Soyadı :  Bahriye  PARLAKALTUN     Adı Soyadı : Süleyman YÜZÜOK  
Baba  Adı :Hüseyin   Baba  Adı :  Mehmet     Baba  Adı :Ahmet  
Doğum  Tarihi :  1960   Doğum  Tarihi :  1930     Doğum  Tarihi :1934  
Defin  Tarihi : 20.04.2015   Defin  Tarihi :  21.04.2015     Defin  Tarihi : 22.04.2015  
Defin  Yeri : Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri :  Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri :Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı : Ömer GÖKÇEK   Adı Soyadı : Şerife ÇELİK     Adı Soyadı :  Sadiye  IRNAHOĞLU  
Baba  Adı :Hacı Osman   Baba  Adı : Halil     Baba  Adı :  Eyup  
Doğum  Tarihi : 1939   Doğum  Tarihi : 1936     Doğum  Tarihi :  1934  
Defin  Tarihi : 15.04.2015   Defin  Tarihi : 18.04.2015     Defin  Tarihi :  20.04.2015  
Defin  Yeri : Asri Mezarlık   Defin  Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin  Yeri :  Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı :  Osman  ARAPKİRLİ   Adı Soyadı :  İbrahim  ELBAŞ     Adı Soyadı :  Sadet  GÜVENCER  
Baba Adı :   İsmail   Baba Adı :   Hacı  Ali     Baba Adı :   Abdullah  
Doğum Tarihi:   1939   Doğum Tarihi:   1932     Doğum Tarihi:   1929  
Defin Tarihi :  10.04.2015   Defin Tarihi :  14.04.2015     Defin Tarihi :  14.04.2015  
Defin Yeri :   Erenler  Mezarlığı   Defin Yeri :   Erenler  Mezarlığı     Defin Yeri :   Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı :Fikriye  ABDİKAN   Adı Soyadı :  Nuray  AY      Adı Soyadı :  Şükrü  ÖZLER  
Baba Adı :  Hasan   Baba Adı :  Hasan     Baba Adı :  Ömer  
Doğum Tarihi:  1933   Doğum Tarihi :  1977     Doğun Tarihi :  1948  
Defin Tarihi :  03.04.2015   Defin Tarihi :  04.04.2015     Defin Tarihi :  07.04.2015  
Defin Yeri :  Akbaba  Mezarlığı   Defin Yeri :  Asri  Mezarlık     Defin Yeri :  Erenler  Mezarlıpğı  
             
Adı Soyadı : Asiye ÇİNKILIÇ   Adı Soyadı :Ahmet TEMEL     Adı Soyadı : Cenan  ERTAN  
Baba  Adı   Ali   Baba  Adı   Bektaş     Baba  Adı   Mustafa  
Doğum  Tarihi   1939   Doğum  Tarihi   1954     Doğum  Tarihi   1949  
Defin  Tarihi :  02.04.2015   Defin  Tarihi   02.04.2015     Defin  Tarihi   03.04.2015  
Defin  Yeri  Erenler  Mezarlığı   Defin  Yeri  Akbaba  Mezarlığı     Defin  Yeri  Erenler  Mezarlığı  
             
Adı  Soyadı :   Hüseyin  AYÇİÇEK   Adı  Soyadı :   Dursun  BAYLAV     Adı  Soyadı : Hüsrev  YÜN  
Baba  Adı   Mustafa   Baba  Adı   Ali     Baba  Adı   Faik  
Doğum  Tarihi :   1947   Doğum  Tarihi :   1939     Doğum  Tarihi :   1928  
Defin  Tarihi :   30.03.2015   Defin  Tarihi :   31.03.2015     Defin  Tarihi :   31.03.2015  
Defin  Yeri :  Asri  Mezarlık   Defin  Yeri :  Asri  Mezarlık     Defin  Yeri :  Asri  Mezarlık  
             
Adı  Soyadı :  İsmail  ÖZÇUBUK              Adı  Soyadı :  Zehra  KESLER       Adı  Soyadı :  Arife  ÜSTÜNAKIN      
Baba  Adı  Rahmi   Baba  Adı :  Kazım     Bba   Adı :  Abdullah  
Doğum  Tarihi :  1940   Doğum  Tarihi :  1939     Doğum  Tarihi :1960  
Defin  Tarihi :  29.03.2015   Defin  Tarihi :29.03.2015     Defin  Tarihi :  29.03.2015  
Defin  Yeri :  Akbaba  Mezarlığı   Defin  Yeri :  Asri  Mezarlık     Defin  Yeri :Erenler  Mezarlığı  
             
Adı  Soyadı : Mehmet ÇOŞKUNÇAY   Adı  Soyadı : Hatice GENÇÇOBAN     Adı  Soyadı :   Hüseyin  BAŞPİLAVCI  
Baba Adı:  Bekir   Baba Adı:  Emin     Baba Adı:   Ahmet  
Doğum Tarihi 1938   Doğum Tarihi 1949     Doğum Tarihi  1939  
Defin Tarihi :   25.03.2015   Defin Tarihi :   25.03.2015     Defin Tarihi :    28.03.2015  
Defin Yeri  :  Erenler Mezarlığı   Defin Yeri  :  Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri  :   Asri  Mezarlık  
             
Adı  Soyadı :  Hasan ÖZKAN   Adı  Soyadı : Birsel ACAR     Adı  Soyadı : Aliye KILIÇ  
Baba Adı: Dursun   Baba Adı: Dursun      Baba Adı: Abdulkadir  
Doğum Tarihi : 1939   Doğum Tarihi : 1978     Doğum Tarihi  1946  
Defin Tarihi : 25.03.2015   Defin Tarihi : 25.03.2015     Defin Tarihi : 25.03.2015  
Defin Yeri  : Asri Mezarlığı   Defin Yeri  : Akbaba  Mezarlığı     Defin Yeri  : Asri Mezarlığı  
             
Adı  Soyadı :  Bekir  GÜNGÖRDÜ   Adı  Soyadı :  Fadime  PARLAK     Adı  Soyadı :  Zeynep  ALTUNOK  
Baba Adı:  Mustafa   Baba Adı:  Yusuf     Baba Adı:  Mehmet  
Doğum Tarihi  1961   Doğum Tarihi  1957     Doğum Tarihi  1933  
Defin Tarihi :  24.03.2015   Defin Tarihi :  24.03.2015     Defin Tarihi :  24.03.2015  
Defin Yeri  :  Erenler  Mezarlığı   Defin Yeri  :  Asri  Mezarlık     Defin Yeri  :  Asri  Mezarlık  
             
Adı  Soyadı : Mustafa GENÇLER   Adı  Soyadı : Türkan İLGÜN     Adı  Soyadı :  İsmil  AY  
Baba Adı: Mehmet   Baba Adı:       Sefer     Baba Adı:  Ömer  
Doğum Tarihi  1964   Doğum Tarihi  1953     Doğum Tarihi   1951  
Defin Tarihi : 16.03.2015   Defin Tarihi : 17.03.2015     Defin Tarihi :  23.03.2015  
Defin Yeri  : Asri Mezarlık   Defin Yeri  :   Erenler Mezarlığı     Defin Yeri  :  Asri  Mezarlık  
             
Adı  Soyadı :Şükriye  GÜRİPEK   Adı  Soyadı :Selahattin  HANBAŞ     Adı  Soyadı :Fatma  AYTAR  
Baba Adı:Ömer   Baba Adı:Mehmet     Baba Adı:Mehmet  
Doğum Tarihi :1936   Doğum Tarihi :1955     Doğum Tarihi :1928  
Defin Tarihi :12.03.2015   Defin Tarihi :14.01.2015     Defin Tarihi :14.03.2015  
Defin Yeri  :Erenler  Mezarlığı   Defin Yeri  :Akbaba  Mezarlığı     Defin Yeri  :Erenler  Mezarlığı  
             
Adı  Soyadı :Bekir CEBE   Adı  Soyadı :Sadet ÖZDEN     Adı  Soyadı :Sudiye  ADIBELLİ  
Baba Adı: Ömer   Baba Adı: Recep     Baba Adı:Mehmet  
Doğum Tarihi : 1941   Doğum Tarihi : 1952     Doğum Tarihi :1929  
Defin Tarihi : 04.03.2015   Defin Tarihi : 04.03.2015     Defin Tarihi :11.032015  
Defin Yeri  : Asri Mezarlığı   Defin Yeri  : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri  :Assri  Mezarlık  
             
Adı  Soyadı : Samiye  ÖZATA   Adı  Soyadı : Hayriye  KARSLIOĞLU     Adı  Soyadı : Ali  ACAR  
Baba Adı:Arif   Baba Adı: Mehmet     Baba Adı:Ahmet  
Doğum Tarihi : 1929   Doğum Tarihi : 1929     Doğum Tarihi : 1924  
Defin Tarihi : 24.02.2015   Defin Tarihi : 28.02.2015     Defin Tarihi : 01.03.2015  
Defin Yeri  : Asri  Mezarlık   Defin Yeri  : Asri  Mezarlık     Defin Yeri  : Akbaba  Mezarlığı  
             
Adı  Soyadı :  Hasan ÇÖPALTUN   Adı  Soyadı :  İffet ÇOŞKUNER     Adı  Soyadı :  Nimet  ÇOŞKUNER  
Baba Adı: Ahmet   Baba Adı:  Aziz     Baba Adı: Muhuttin  
Doğum Tarihi :  1953   Doğum Tarihi :  1933     Doğum Tarihi : 1937  
Defin Tarihi :  21.02.2015   Defin Tarihi : 21.02.2015     Defin Tarihi : 22.02.2015  
Defin Yeri  :  Asri Mezarlığı   Defin Yeri  :  Erenler Mezarlığı     Defin Yeri  : Erenler  Mezarlığı  
             
Adı  Soyadı :  Yunis  BÜTÜNER   Adı  Soyadı :Mehmet AYDIN     Adı  Soyadı :Ömer ÖZÇOBAN  
Baba Adı:  Ahmet   Baba Adı:Osman     Baba Adı: Dursun  
Doğum Tarihi :  1932   Doğum Tarihi :1934     Doğum Tarihi : 1939  
Defin Tarihi :   15.02.2015   Defin Tarihi : 20.02.2015     Defin Tarihi :  21.02.2015  
Defin Yeri  :  Erenler  Mezarluığı   Defin Yeri  :Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri  : Erenler Mezarlığı  
             
Adı  Soyadı : Sargın ÖZCANDAN   Adı  Soyadı : Ayşe ÖZCANDAN     Adı  Soyadı :  Mehmet  ALTUNTEN  
Baba Adı:Rasim    Baba Adı: Hasan     Baba Adı :   Şamil  
Doğum Tarihi :1952   Doğum Tarihi :1963     Doğum  Tarihi :  1930  
Defin Tarihi : 11.02.2015   Defin Tarihi : 11.02.2015     Defin     Tarihi :  14.02.32015  
Defin Yeri  :Erenler Mezarlığı   Defin Yeri  : Erenler Mezarlığı     Defin      Yeri  :  Asri  Mezarlık  
             
Adı  Soyadı : Servet ÇAĞLAR   Adı    Soyadı :Ahmet  ÇELİK     Adı    Soyadı  :Fadime YANARTAŞ  
Baba Adı :      Hilmi   Baba Adı  :Yusuf     Baba  Adı  : Mehmet  
Doğum  Tarihi : 1932   Doğum  Tarihi  :1928     Doğum  Tarihi  :1947  
Defin     Tarihi : 09.02.2015   Defin     Tarihi  :10.02.2015     Defin   Tarihi :10.02.2015  
Defin      Yeri  : Asri Mezarlık   Defin      Yeri  :Asri Mezarlık     Defin      Yeri :Erenler Mezarlığı  
             
Adı  Soyadı: Mehmet  ÖZKİLİTÇİ   Adı  Soyadı:Münevver  HACIBALOĞLU     AdI  Soyadı Kani  MALKAN  
Baba   Adı:İbrahim   Baba  Adı:Ahmet     Baba  Adı:İdris  
Doğum  Tarihi:1959   Doğum  Tarihi:1928     Doğum  Taihi:1921  
Defin  Tarihi:07.02.2015   Defin  Tarihi:07.02.2015     Defin  Tarihi:08.02.2015  
Defin  Yeri:Asri Mezarlık   Defin  Yeri:Asri Mezarlık     Defin  Yeri:Asri Mezarlık  
             
Adı Soyadı :   Teyfik  Onur  EKEN   Adı Soyadı : Mümtaz ŞENGİL     Adı Soyadı :      Şükriye  ACAR              
Baba  Adı:  Halit  Nazmi   Baba  Adı: Hacı Hüseyin     Baba  Adı:  Ahmet  Hamdi  
Doğum  Tarihi:  1985   Doğum  Tarihi: 1937     Doğum  Tarihi:  1939  
Defin  Tarihi:  05.02.2015   Defin  Tarihi: 05.02.2015     Defin  Tarihi:  07.02.2015  
Defin  Yeri:   Asrı  Mezarlık   Defin  Yeri: Asri Mezarlık     Defin  Yeri:   Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı :  Ömer  SAĞLAM   Adı Soyadı :Miyase  UĞURTAY     Adı Soyadı :  Halil  KOLSUZOĞLU  
Baba  Adı:  Hasan   Baba  Adı: Muharrem     Baba  Adı:  Mehmet  
Doğum  Tarihi:   1947   Doğum  Tarihi: 1934     Doğum  Tarihi:   1957  
Defin  Tarihi:   01.02.2015   Defin  Tarihi:  02.02.2015     Defin  Tarihi:   03.02.2015  
Defin  Yeri:   Asri  Mezarlık   Defin  Yeri:  Asri Mezarlık     Defin  Yeri:   Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı : AYŞE YÜKSEL   Adı Soyadı :   Hatice  ŞIKLAR     Adı Soyadı :   Hayri   Oğuz  BAYKAL  
Baba  Adı: Cemal   Baba  Adı:  Bekir     Baba  Adı:  Aytekin  
Doğum  Tarihi: 1964   Doğum  Tarihi:  1933     Doğum  Tarihi:  1961  
Defin  Tarihi: 25.01.2015   Defin  Tarihi:  29.01.2015     Defin  Tarihi:  30.01.2015  
Defin  Yeri: Asri Mezarlık   Defin  Yeri:  Asri  Mezarlık     Defin  Yeri:  Asri  Mezarlık  
             
Adı Soyadı :  Fadime  NARLIDAĞ   Adı Soyadı :  Abdullah  ESMERAY     Adı Soyadı :  Ömer  ÖZTOPRAK  
Baba Adı : İbrahim   Baba Adı : Bekir     Baba Adı :  Halit  
Doğum Tarihi :  1938   Doğum Tarihi :  1944     Doğum Tarihi :  1971  
Defin Tarihi : 20.01.2015   Defin Tarihi : 23.01.2015     Defin Tarihi :  23.01.205  
Defin Yeri : Asri  Mezarlık   Defin Yeri : Erenler  Mezarlığı     Defin  Yeri:  Erenler  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı :  Ömer DEMİRTOLA   Adı Soyadı :  Mehmet  ÖZYİĞİT     Adı Soyadı :  Saliha BULUT  
Baba Adı : Mehmet   Baba Adı : Ahmet     Baba Adı : İsmail  
Doğum Tarihi :  1934   Doğum Tarihi :  1949     Doğum Tarihi :  1932  
Defin Tarihi : 15.01.2015   Defin Tarihi : 16.01.2015     Defin Tarihi : 18.01.2015  
Defin Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Asri Mezarlık  
             
Adı Soyadı : Mehmet KAYAALP   Adı Soyadı :Duran ÇELİK     Adı Soyadı :Yakup  AKDENİZ  
Baba Adı : İbrahim   Baba Adı : Sabri     Baba Adı : İsmail  
Doğum Tarihi : 1926   Doğum Tarihi :1935     Doğum Tarihi : 1928  
Defin Tarihi : 07.01.2015   Defin Tarihi : 09.01.2015     Defin Tarihi : 13.01.2015  
Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri : Asri Mezarlılık     Defin Yeri : Ababa  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı : Süleyman İŞCEN   Adı Soyadı :Kamer AĞCA     Adı Soyadı : Nazbiye  USLU  
Baba Adı : İbrahim   Baba Adı :Hasan     Baba Adı : Hasan Ali    
Doğum Tarihi : 1928   Doğum Tarihi :1947     Doğum Tarihi : 1940  
Defin Tarihi : 29.12.2014   Defin Tarihi :30.12.2014     Defin Tarihi : 05.01.2015  
Defin Yeri : Erenler Mezarlıbı   Defin Yeri :Asri Mezerlığı     Defin Yeri : Asri Mezarlık  
             
Adı Soyadı :Medine BİLMEZ   Adı Soyadı :Mustafa İLGÜN     Adı Soyadı : Hüseyin İŞ  
Baba Adı :Mehmet   Baba Adı : Ahmet      Baba Adı : İsmail  
Doğum Tarihi :1933   Doğum Tarihi : 1948     Doğum Tarihi : 1940  
Defin Tarihi :23.12.2014   Defin Tarihi : 26.12.2014     Defin Tarihi : 29.12.2014  
Defin Yeri :Asri Mezarlık   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Erenler  Mezarlığı  
             
Adı Soyadı :Hatice ÖZUS   Adı Soyadı :Firdes EVCİL     Adı Soyadı :Rabia ŞENGÖZ  
Baba Adı :Fevzi   Baba Adı :Hüseyin     Baba Adı :Osman  
Doğum Tarihi :1928   Doğum Tarihi :1941     Doğum Tarihi :1931  
Defin Tarihi :18.12.2014   Defin Tarihi :21.12.2014     Defin Tarihi :21.12.2014  
Defin Yeri :Asri Mezarlık   Defin Yeri :Asri Mezarlık     Defin Yeri :Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı :Ümmügülsüm KÖKSAL   Adı Soyadı :Sati YETİŞKİN     Adı Soyadı :H. Hüseyin DÖNGELOĞLU  
Baba Adı :Sadık   Baba Adı :İbrahim     Baba Adı :Hacıali  
Doğum Tarihi :1937   Doğum Tarihi :1938     Doğum Tarihi :1934  
Defin Tarihi :14.12.2014   Defin Tarihi :16.12.2014     Defin Tarihi :17.12.2014  
Defin Yeri :Asri Mezarlık   Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri :Asri Mezarlık  
             
Adı Soyadı :Hatem EMEÇ   Adı Soyadı :Nermin AĞIRBAŞ     Adı Soyadı :Güllü KOÇKOCA  
Baba Adı :Mehnet   Baba Adı :Mustafa Cemal     Baba Adı : Süleyman  
Doğum Tarihi :1914   Doğum Tarihi :1933     Doğum Tarihi : 1944  
Defin Tarihi :12.12.2014   Defin Tarihi :13.12.2014     Defin Tarihi : 13.12.2014  
Defin Yeri :Asri Mezarlık   Defin Yeri :Asri Mezarlık     Defin Yeri : Asri Mezarlk  
             
Adı Soyadı :Halil YENİ   Adı Soyadı :Hatice ÇİVİTÖZ     Adı Soyadı :Hüseyin ANZERLİOĞLU  
Baba Adı :Mehmet   Baba Adı :Sabri     Baba Adı :Ahmet  
Doğum Tarihi :1926   Doğum Tarihi :1934     Doğum Tarihi :1932  
Defin Tarihi : 12.12.2014   Defin Tarihi : 12.12.2014     Defin Tarihi : 12.12.2014  
Defin Yeri :Asri Mezarlık   Defin Yeri :Asri Mezarlık     Defin Yeri :Asri Mezarlk  
             
Adı Soyadı : Mehmet NOYAN   Adı Soyadı :Fatma DURU     Adı Soyadı :Nural ÇOŞKUNÇAY  
Baba Adı : Abdullah   Baba Adı : İsmail     Baba Adı :Osman  
Doğum Tarihi : 1933   Doğum Tarihi : 1980     Doğum Tarihi 1959  
Defin Tarihi : 01.12.2014   Defin Tarihi :  08.12.2014     Defin Tarihi :  11.12.2014  
Defin Yeri : Asri Mezarlık   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı : Rüzgar ÇIKRIKÇIOĞLU   Adı Soyadı : Cemile BOYRAZ     Adı Soyadı : Elife AÇIKEL  
Baba Adı : Erkan   Baba Adı :Tahir     Baba Adı : Mustafa  
Doğum Tarihi : 2014   Doğum Tarihi :1931     Doğum Tarihi : 1934  
Defin Tarihi : 27.11.2014   Defin Tarihi :28.11.2014     Defin Tarihi : 29.11.2014  
Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :  Asri Mezarlık  
             
Adı Soyadı : Mehmet ZİRAATÇI   Adı Soyadı : Mehmet ARSLANDOĞMUŞ     Adı Soyadı :  Hatice ELİBOL  
Baba Adı : Ahmet   Baba Adı : Duran     Baba Adı :Halil  
Doğum Tarihi : 1930   Doğum Tarihi : 1993     Doğum Tarihi : 1926  
Defin Tarihi : 24.11.2014   Defin Tarihi :  24.11.2014     Defin Tarihi :  26.11.2014  
Defin Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı  
             
Adı Soyadı : Abdullah ŞENVARICI   Adı Soyadı :Şükran ALKAN     Adı Soyadı : Hasan MİNAZ  
Baba Adı :  Mehmet   Baba Adı :  Sultan     Baba Adı : Osman  
Doğum Tarihi :1947   Doğum Tarihi : 1951     Doğum Tarihi :1947  
Defin Tarihi : 21.11.2014   Defin Tarihi : 21.11.2014    

Defin Tarihi :23.11.2014

 
Defin Yeri : Asri Mezarlık   Defin Yeri :  Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Asri Mezarlık  
             
Adı Soyadı : Saniye Beysüngü   Adı Soyadı :Emine ALPAYA     Adı Soyadı : Ahmet DOĞANAY  
Baba Adı :  Sadık   Baba Adı :  Ali     Baba Adı :  İsmail  
Doğum Tarihi : 1945   Doğum Tarihi : 1940     Doğum Tarihi : 1950  
Defin Tarihi : 19.11.2014   Defin Tarihi : 20.11.2014     Defin Tarihi : 20.11.2014  
Defin Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı : Salise ORBEY   Adı Soyadı : Sadık PARLAK     Adı Soyadı : Veli KAYIŞOĞLU  
Baba Adı : Emin Mehmet   Baba Adı : İsmail     Baba Adı : Abdullah  
Doğum Tarihi : 1934   Doğum Tarihi : 1949     Doğum Tarihi : 1928  
Defin Tarihi : 12.11.2014   Defin Tarihi : 13.11.2014     Defin Tarihi : 15.11.2014  
Defin Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin Yeri : Asri Mezarlık     Defin Yeri : Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı : Ömer YURTSEVER   Adı Soyadı : İsmail ÖZER     Adı Soyadı : Gülbahar ÇALIŞKAN  
Baba Adı : Osman   Baba Adı : Hüseyin     Baba Adı : Mustafa  
Doğum Tarihi : 1961   Doğum Tarihi : 1954     Doğum Tarihi : 1943  
Defin Tarihi : 07.11.2014   Defin Tarihi : 08.11.2014     Defin Tarihi : 08.11.2014  
Defin Yeri : Akbaba Mezarlık   Defin Yeri : Asri Mezarlık     Defin Yeri : Asri Mezarlık  
             
Adı Soyadı : Rukiye AKSAY   Adı Soyadı :Abdurrahman ÖZÇAĞLAR     Adı Soyadı : Ali TUNÇ   
Baba Adı : Ahmet   Baba Adı : Ahmet     Baba Adı : Mahmut  
Doğum Tarihi : 1932   Doğum Tarihi :1924     Doğum Tarihi :  1966  
Defin Tarihi : 01.11.2014   Defin Tarihi :04.11.2014     Defin Tarihi : 05.11.2014  
Defin Yeri : Erenler Mezarlığı    Defin Yeri :Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :  Akbaba Mezarlığı  
             
Adı Soyadı :Hatun ÇÖPÇÜ   Adı Soyadı : Ayşe TEKNECİ     Adı Soyadı : Sadiye ZENGİNBAŞ  
Baba Adı : Süleyman   Baba Adı : Hacı Ali     Baba Adı : Sadık  
Doğum Tarihi : 1944   Doğum Tarihi : 1930     Doğum Tarihi : 1932  
Defin Tarihi :  31.10.2014   Defin Tarihi :  31.10.2014     Defin Tarihi :  31.10.2014  
Defin Yeri : Asri Mezarlık   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı :Kadir ÖZBEK   Adı Soyadı : Saadet BAŞIBEK     Adı Soyadı : Belgüzar EROL   
Baba Adı :Mustafa   Baba Adı : Osman     Baba Adı : Salih  
Doğum Tarihi : 1933   Doğum Tarihi : 1941     Doğum Tarihi : 1926  
Defin Tarihi :  22.10.2014   Defin Tarihi :  24.10.2014     Defin Tarihi :  30.10.2014  
Defin Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin Yeri : Asri Mezarlık     Defin Yeri : Erenler Mezarlığı  
             
Adı Soyadı : Fatma Ergin   Adı Soyadı : Ayşe USLU     Adı Soyadı : Nefise FİDANTEMİZ  
Baba Adı : Mustafa   Baba Adı : İsmail     Baba Adı : Osman  
Doğum Tarihi : 1928   Doğum Tarihi : 1946     Doğum Tarihi : 20.1955    
Defin Tarihi : 09,10,2014   Defin Tarihi : 16.10.2014     Defin Tarihi : 20.10.2014    
Defin Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Asri Mezarlık    
               
Adı Soyadı : Nesrin NARİN   Adı Soyadı : Yüksel ÇELEN     Adı Soyadı : Rabia BAYRAV    
Baba Adı :  Sabri   Baba Adı :  Halil     Baba Adı :  Ali    
Doğum Tarihi : 1963   Doğum Tarihi :  1942     Doğum Tarihi :  1938    
Defin Tarihi : 06.10.2014   Defin Tarihi : 07.10.2014     Defin Tarihi :  09.10.2014    
Defin Yeri :  Asri Mezarlık   Defin Yeri :  Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :  Erenler Mezarlığı    
               
Adı Soyadı : Mehmet AKTÜRK   Adı Soyadı :  Ali ŞAHİN     Adı Soyadı :  Şerife  Şadan HALİMOĞLU    
Baba Adı : Hamdi   Baba Adı : İsmail     Baba Adı :     Mehmet     
Doğum Tarihi : 1963   Doğum Tarihi : 1935     Doğum Tarihi : 1928    
Defin Tarihi :  05.10.2014   Defin Tarihi :  06.10.2014     Defin Tarihi : 06.10.2014    
Defin Yeri :  Asri Mezarlık   Defin Yeri :  Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri : Asri Mezarlık    
               
Adı Soyadı : Ali Rıza KÜREĞİBÜYÜK   Adı Soyadı : Selahattin İsfendiyaroğlu     Adı Soyadı : Hanım SARP    
Baba Adı : Mehmet   Baba Adı : İsmail     Baba Adı : Hasan    
Doğum Tarihi : 1943   Doğum Tarihi :  1935     Doğum Tarihi : 1966    
Defin Tarihi : 29.09.2014   Defin Tarihi :  01.10.2014     Defin Tarihi :  01.10.2014    
Defin Yeri : Asri Mezarlık   Defin Yeri :  Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :  Asri Mezarlık    
               
Adı Soyadı : Yeter DEMİREL  

Adı Soyadı:Muammer ÜSTÜNALP

    Adı Soyadı : Ahmet AMUR    
Baba Adı : Hüseyin   Baba Adı: Ahmet     Baba Adı : Ömer    
Doğum Tarihi : 1938   Doğum Tarihi : 1949     Doğum Tarihi : 1951    
Defin Tarihi : 22.09.2014   Defin Tarihi : 24.09.2014     Defin Tarihi : 25.09.2014    
Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :  Erenler Mezarlığı    
               
Adı Soyadı: Şinasi DEMİRKIRAN   Adı Soyadı: Hüseyin KARA     Adı Soyadı: Selver ERTEKİN    
Baba Adı: Mahmut   Baba Adı: Dursun     Baba Adı: Mehmet    
Doğum Tarihi : 1958   Doğum Tarihi : 1930     Doğum Tarihi : 1924    
Defin Tarihi :  17.09.2014   Defin Tarihi : 18.09.2014     Defin Tarihi : 21.09.2014    
Defin Yeri :  Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı    
               
Adı Soyadı : Hatice DURUCAKOĞLU   Adı Soyadı:Hüseyin UĞUR     Adı Soyadı : Fatma  ERENSOY    
Baba Adı:Ahmet   Baba Adı:Dursun     Baba Adı:Sadık      
Doğum Tarihi :1925   Doğum Tarihi :1944     Doğum Tarihi :1942    
Defin Tarihi :  14.09.2014   Defin Tarihi :15.09.2014     Defin Tarihi :15.09.2014    
Defin Yeri : Asri Mezarlık   Defin Yeri : Asri Mezarlık     Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı    
               
Adı Soyadı : Tekin SAK   Adı Soyadı : Yeter KESKİN     Adı Soyadı : Şerife YÜKSEL    
Baba Adı : Hacı Hüseyin   Baba Adı : Memiş      Baba Adı :Yakup    
Doğum Tarihi : 1957   Doğum Tarihi : 1929     Doğum Tarihi :1935    
Defin Tarihi :   09.09.2014   Defin Tarihi : 10.09.2014     Defin Tarihi : 14.09.2014    
Defin Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri :Erenler Mezarlığı    
               
Adı Soyad:Cevriye Mazman   Adı Soyad: Hatice GÖÇÜNÇÜ     Adı Soyad: Esma KAYGUSUZ    
Baba Adı :  Salih   Baba Adı:    Ahmet     Baba Adı:Haydar    
Doğum Tarihi :1926   Doğum Tarihi :1934     Doğum Tarihi :  1941    
Defin Tarihi : 04.09.2014   Defin Tarihi :  06.09.2014     Defin Tarihi :07.09.2014      
Defin Yeri : Asri Mezarlık    Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı    
               
Adı Soyadı :Lütfiye TÜRK   Adı Soyadı :Mehmet KUZU     Adı Soyadı :Hadiye BAŞDEMİR    
Baba Adı :Osman   Baba Adı : Ali Rıza     Baba Adı : Mehmet    
Doğum Tarihi :1927   Doğum Tarihi : 1938     Doğum Tarihi : 1933    
Defin Tarihi :30.08.2014   Defin Tarihi : 04.09.2014     Defin Tarihi : 04.09.2014    
Defin Yeri :Erenler Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Asri Mezarlık    
               
Adı Soyadı : Sebiha ZERENOĞLU   Adı Soyadı : Ayişe ATASOY     Adı Soyadı : Lütfiye POLAT    
Baba Adı :    Abdullah   Baba Adı :     Ahmet     Baba Adı :    Osman    
Doğum Tarihi : 1945   Doğum Tarihi : 1926     Doğum Tarihi : 1925    
Defin Tarihi : 27.08.2014   Defin Tarihi : 28.08.2014     Defin Tarihi : 28.08.2014    
Defin Yeri :  Asri Mezarlık   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :  Erenler Mezarlığı    
               
Adı Soyadı :Kemal ARSLANSOY   Adı Soyadı : Dudu DÜZGÜN     Adı Soyadı : Alime AKALAN    
Baba Adı :Hüseyin   Baba Adı :İbrahim      Baba Adı : Abdullah    
Doğum Tarihi :1964   Doğum Tarihi :1933     Doğum Tarihi: 1933    
Defin Tarihi :22.08.2014   Defin Tarihi :25.08.2014     Defin Tarihi : 27.08.2014    
Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri :Asri Mezarlık    
               
Adı Soyadı :Fadik ABATAY   Adı Soyadı :Ali BİLMEZ     Adı Soyadı :Emre AS  ( ŞEHİT )    
Baba Adı :Osman   Baba Adı :İsmail     Baba Adı :Ömer    
Doğum Tarihi :1925   Doğum Tarihi :1927     Doğum Tarihi 1991    
Defin Tarihi :20.08.2014   Defin Tarihi :20.08.2014     Defin Tarihi :21.08.2014    
Defin Yeri :Erenler Mezarlığı   Defin Yeri :Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :Asri Mezarlık    
               
Adı Soyadı: Sebahat KAYGUSUZ   Adı Soyadı:Nefise PEKKUZ        Adı Soyadı :Selami ŞAHİNGÖZ    
Baba Adı:Hacı Osman    Baba Adı:Mehmet     Baba Adı :Hacı Arif    
Doğum Tarihi:1944   Doğum Tarihi:1927     Doğum Tarihi :1953    
Defin Tarihi: 13.08.2014   Defin Tarihi:14.08.2014     Defin Tarih :17.08.2014    
Defin Yeri: Asri Mezarlık   Defin Yeri:Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :Asri Mezarlık    
               
Adı Soyadı :Remzi URAL   Adı Soyadı :Mustafa KAZANIR        Adı Soyadı :Salih GÖNEN    
Baba Adı :Mehmet   Baba Adı:Mehmet     Baba Adı :Ali    
Doğum Tarihi :195   Doğum Tarihi :1938     Doğum TARİHİ :1951    
Defin Tarihi :03.08.2014   Defin Tarihi :03.08.2014     Defin Tarihi :04.08.2014    
Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri :Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :Asri Mezarlık    
               
Adı Soyadı :Mihriban TIGRAL   Adı Soyadı :Turgut ÖKMEN       Adı Soyadı :Recep KELEŞ    
Baba Adı :Hüseyin   Baba Adı :Selehattin     Baba Adı:İsmail    
Doğum Tarihi:1933   Doğum Tarihi  :1981     Doğum Tarihi :1944    
Defin Tarihi :30.7.2014   Defin Tarihi :01.08.2014     Defin Tarihi: 02.08.2014    
Defin Yeri :Erenler Mezarlığı   Defin Yeri :Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı    
               
Adı Soyadı :Baki SEYMEN    Adı Soyadı :Sadık EZEREL      Adı Soyadı :Nuri KARADUMAN    
Baba Adı :Mustafa   Baba Adı : Bekir     Baba Adı :Mahmut    
Doğum Tarihi1943   Doğum Tarihi :1942     Doğum Tarihi :1953    
Defin Tarhi:25.07.2014   Defin Tarihi :28.07.2014     Defin Tarihi :29.7.2014    
Defin Yeri :Asri Mezarlık   Defin Yeri: Erenler Mezarığı     Defin Yeri :Erenler Mezarlığı    
               
Adı Soyadı :Fatıma Yıldırım   Adı Soyadı : Bekir KUL       Adı Soyadı :Kadriye DOĞUŞ    
Baba Adı :Salim   Baba Adı : Abbas     Baba Adı :Dursun    
Doğum Tarihi :1930   Doğum Tarihi : 1968     Doğum Tarihi :1930    
Defin Tarihi :20.07.2014   Defin Tarihi : 24.07.2014     Defin Tarihi :25.7.2014    
Defin Yeri :Erenler Mezarlığı   Defin Yeri : Asri Mezarlık     Defin Yeri :Asri Mezarlık    
               
Adı Soyadı :Nuriye Eraslan    Adı Soyadı :Bekir Güven       Adı Soyadı :Ayşe Erdoğ    
Baba Adıı :Dursun   Baba Adı :Abdullah     Baba Adı :Bekir    
Dogum Tarıhı :1942   Dogum Tarıhı :1942     Dogum Tarıhi :1929    
Defin Tarihi :18.07.2014   Defin Tarihi :18.07.2014     Defin Tarihi :19.07.2014    
Defin Yeri :Asri Mezarlık   Defin Yeri :Asri Mezarlık     Defin Yeri :Asri Mezarlık    
               
Adı Soyadı :Kemal Dönmezkuş   Adı Soyadı : Nazmiye ERİM       Adı Soyadı :Ramiye SAYGUN    
Baba Adı :Hasan   Baba Adı : Hüseyin     Baba Adı : Rıza    
Dogum Tarihi :1934   Dogum Tarihi : 1926     Dogum Tarıhi : 1933    
Defin Tarihi :13.07.2014   Defin Tarıhi : 14.07.2014     Defin Tarihi : 15.07.2014    
Defin Yeri :Erenler Mezarlığı   Defin Yeri :Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Erenler Mezarlığı    
               
Adı Soyadı :Celal CERTEL   Adı Soyadı :Sultan Baykal     Adı Soyadı :Emine Sözen    
Baba Adı :Ali   Baba Adı :Ali     Baba Adı :Sadık    
Dogum Tarihi :1948   Dogum Tarihi :1929     Dogum Tarihi :1927    
Defin Tarihi :11.07.2014   Defin Tarihi :11.07.2014     Defin Tarihi :12.07.2014    
Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı    
               
Adı Soyadı : Halil BOYDAĞ   Adı Soyadı:Ahmet ÖZCANDAN     Adı Soyadı :Ümmügülsüm BİNGÖL    
Baba Adı : Hazım   Baba Adı :Rasim     Baba Adı :Nurettin    
Dogum Tarihi : 1954   Dogum Tarihi :1949     Dogum Tarihi :1981    
Defin Tarihi : 02.07.2014   Defin Tarihi :05.07.2014     Defin Tarihi :06.07.2014
Defin Yeri :Asri Mezarlık   Defin Yeri :Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :Asri Mezarlık
           
Adı Soyadı : Fadik ATEŞ   Adı Soyadı : Hakkı DENİZ     Adı Soyadı : Emine ASAN
Baba Adı : Ahmet   Baba Adı : Aziz     Baba Adı : Hasan
Doğum Tarihi : 1933   Doğum Tarihi : 1933     Doğum Tarihi : 1967
Defin Tarihi : 26.06.2014   Defin Tarihi : 27.06.2014     Defin Tarihi : 28.06.2014
Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri : Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı: İbrahim SARGIN   Adı Soyadı : Naciye İLERİ     Adı Soyadı :  Selçuk ARTUÇ
Baba Adı : Etem   Baba Adı : Dursun     Baba Adı :   Mustafa 
Doğum Tarihi: 1941   Doğum Tarihi : 1935     Doğum Tarihi : 1974
Defin Tarihi : 21.06.2014   Defin Tarihi : 24.06.2014     Defin Tarihi : 26.06.2014
Defin Yeri : Asri Mezarlık   Defin Yeri:  Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı :Şerife GÜLBASAR   Adı Soyadı :Arife ÖZGÖÇMEN     Adıı Soyadı : Nazmiye ÇIKRIÇIOĞLU
Baba Adı : Hüsnü   Baba Adı : Osman     Baba Adı : Kazım
Doğum Tarihi : 1934   Doğum Tarihi : 1927    

Doğum Tarihi : 1932

Defin Tarihi : 13.06.2014   Defin Tarihi : 16.06.2014     Defin Tarihi :20.06.2014
Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri :Asri Mezarlık     Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı 
           
Adı Soyadı :Dursun TOPÇU   Adı Soyadı :Hasan YEĞİNKOÇ     Adı Soyadı : Arife ERYİĞİT
Baba Adı :Ahmet   Baba Adı :Yusuf     Baba Adı :İbrahim
Doğum Tarihi :1934   Doğum Tarihi :1948     Doğum Tarihi :1950
Defin Tarihi :31.05.2014   Defin Tarihi :05.06.2014     Defın Tarihi :13.06.2014
Defin Yeri :Asri Mezarlık   Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı     Defin Tarihi :Asri Mezarlık
           
Adı Soyadı:Mehmet Ali ALPAYA   Adı Soyadı:Çeşminal İPEK     Adı Soyadı: Halil ŞAHİN
Baba Adı:Hasan   Baba Adı:Mahmut     Baba Adı: Hasan
Doğum Tarihi:1934   Doğum Tarihi:1927     Doğum Tarihi: 1928
Defin Tarihi:28.05.2014   Defin Tarihi:28.05.2014     Defin Tarihi: 29.05.2014
Defin Yeri:Erenler Mezarlığı   Defin Yeri:Erenler Mezarlığı     Defin Yeri: Akbaba Mezarlığı
           
Adı Soyadı: Lütviye YAMAN   Adı Soyadı:Mustafa ATASEVEN     Adı Soyadı: Cemile SAĞLAM
Baba Adı: Fevzi   Baba Adı:Hamdi     Baba Adı:Ahmet
Doğum Tarihi: 1932   Doğum Tarihi:1939     Doğum Tarihi:1950
Defin Tarihi: 25.05.2014   Defin Tarihi:27.05.2014     Defin Tarihi:28.05.2014
Defin Yeri: Asri Mezarlık   Defin Yeri:Asri Mezarlık     Defin Yeri:Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı:Fadik GAYGUSUZ   Adı Soyadı:Ali DOLAPOĞLU     Adı Soyadı:Rabia DAĞLI
Baba Adı:Ahmet   Baba Adı:Mahmut     Baba Adı:Veli
Doğum Tarihi:1922   Doğum Tarihi:1938     Doğum Tarihi:1954
Defin Tarihi:22.05.2014   Defin Tarihi:22.05.2014     Defin Tarihi:23.05.2014
Defin Yeri:Erenler Mezarlığı   Defim Yeri:Asri Mezarlığı     Defin Yeri:Akbaba Mezarlığı
           
Adı Soyadı:Bektaş CARUS   Adı Soyadı:Kemalettin AYDIN     Adı Soyadı :Şükriye ÖZMUTLU
Baba Adı:Hüseyin    Baba Adı:Hasan     Baba Adı :Hüseyin
Doğum Tarihi:1924   Doğum Tarihi:1934     Doğum Tarihi : 1930
Defin Tarihi:21.05.2014   Defin Tarihi:21.05.2014     Defin Tarihi :22.05.2014
Defin Yeri:Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri:Asri Mezarlık     Defin Yeri :Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı: Yağmur İŞÇİ   Adı Soyadı: Remziye SEVÜK     Adı Soyadı: Kemal MENGÜÇ
Baba Adı : İbrahim   Baba Adı : Kamil     Baba Adı : Kerim
Doğum Tarihi : 2014   Doğum Tarihi : 1926     Doğum Tarihi : 1923
Defin Tarihi :  17.05.2014   Defin Tarihi :  19.05.2014     Defin Tarihi :  19.05.2014
Defin Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı: Durmuş ORUÇOĞLU   Adı Soyadı: Kadriye ÇIRAK     Adı Soyadı: Şükrü SARAÇ
Baba Adı : Ali   Baba Adı : Halil     Baba Adı : Sadık
Doğum Tarihi : 1932   Doğum Tarihi : 1939     Doğum Tarihi : 1950
Defin Tarihi :  14.05.2014   Defin Tarihi : 14.05.2014     Defin Tarihi : 16.05.2014
Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Asri Mezarlık
           
Adı Soyadı: Süleyman ERDOĞAN   Adı Soyadı : İbrahim KAZANIR     Adı Soyadı:Ali TEMEL
Baba Adı : Hamdi    Baba Adı : Mahmut     Baba Adı :Bektaş
Doğum Tarihi : 1939   Doğum Tarihi : 1933     Doğum Tarihi :1966
Defin Tarihi : 11.05.2014   Defin Tarihi : 11.05.2014     Defin Tarihi : 12.05.2014
Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı
           
Adı Soyadı: Mustafa ALPTEKİN   Adı Soyadı: Hayriye KÜÇÜKPASLI     Adı Soyadı: Nefise TURGUT TOPBAŞ
Baba Adı : Mehmet   Baba Adı : Hüseyin     Baba Adı : Derviş Mehmet
Doğum Tarihi : 1965   Doğum Tarihi : 1928     Doğum Tarihi : 1930
Defin Tarihi : 07.05.2014   Defin Tarihi : 07.05.2014     Defin Tarihi : 07.05.2014
Defin Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı     kğıDefin Yeri : Asri Mezarlık
           
Adı Soyadı: İbrahim YILMAZ   Adı Soyadı:Türkan KÖMÜRCÜOĞLU     Adı Soyadı: Ümmügülsüm USLU
Baba Adı : Mehmet   Baba Adı :Haydar     Baba Adı : Ali
Doğum Tarihi : 1942   Doğum Tarihi :1938     Doğum Tarihi : 1963
Defin Tarihi : 03.05.2014   Defin Tarihi :06.05.2014     Defin Tarihi : 06.05.2014
Defin Yeri : Asri Mezarlık   Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri : Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı:Ahmet BAKIRCIOĞLU   Adı Soyadı:Cavit İNCE     Adı Soyadı: Sati ŞAHİN
Baba Adı :Hacı Bekir   Baba Adı :İrfan     Baba Adı : Mehmet
Doğum Tarihi :1951   Doğum Tarihi :1981     Doğum Tarihi : 1952
Defin Tarihi :26.04.2014   Defin Tarihi :27.04.2014     Defin Tarihi : 01.05.2014
Defin Yeri :Erenler Mezarlığı   Defin Yeri :Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı: Haydar AKDENİZ   Adı Soyadı: Ali Rıza EKEN     Adı Soyadı: Çoşkun Polat
Baba Adı : Osman   Baba Adı : Tevfik     Baba Adı : Yahya
Doğum Tarihi : 1926   Doğum Tarihi : 1944     Doğum Tarihi : 1975
Defin Tarihi : 20.04.2014   Defin Tarihi : 25.04.2014     Defin Tarihi : 25.04.2014
Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri : Asri Mezarlık     Defin Yeri : Asri Mezarlık
           
Adı Soyadı:Hatice ARSLANDOĞMUŞ   Adı Soyadı: Mustafa BAŞ     Adı Soyadı:Mümine ORDU
Baba Adı :İbrahim   Baba Adı : Musa     Baba Adı :Rıfat
Doğum Tarihi :1929   Doğum Tarihi : 1942     Doğum Tarihi :1933
Defin Tarihi :17.04.2014   Defin Tarihi : 18.04.2014     Defin Tarihi :19.04.2014
Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri :Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı:Ahmet PEŞKEN   Adı Soyadı:  Münire KAYA     Adı Soyadı: Sadık SONKAYA
Baba Adı :Sadık   Baba Adı :Mehmet     Baba Adı : Ali
Doğum Tarihi :1942   Doğum Tarihi :1927     Doğum Tarihi : 1934
Defin Tarihi :13.04.2014   Defin Tarihi :14.04.2014     Defin Tarihi : 17.04.2014
Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri :Erenler Mezarlığı     Defin Yeri : Akbaba Mezarlık
           
Adı Soyadı: Firdes GÖNÜLTAŞ   Adı Soyadı:Huriye ÖZBÜBER     Adı Soyadı:Şükrü KANDEMİR
Baba Adı : Muhittin   Baba Adı :Şükrü     Baba Adı :Bekir
Doğum Tarihi : 1935   Doğum Tarihi :1929     Doğum Tarihi :1938
Defin Tarihi : 09.04.2014   Defin Tarihi :11.04.2014     Defin Tarihi :12.04.2014
Defin Yeri : Erenler Mezarlığı   Defin Yeri :Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :Asri Mezarlık
           
Adı Soyadı:Ali Rıza ÖZKARA   Adı Soyadı:Hacı Bekir KÖKSAL     Adı Soyadı:Mehmet GÜLLER
Baba Adı :Hasan   Baba Adı :Kadir     Baba Adı : Cihan
Doğum Tarihi :1945   Doğum Tarihi :1923     Doğum Tarihi :1929
Defin Tarihi :05.04.2014   Defin Tarihi :08.04.2014     Defin Tarihi :08.04.2014
Defin Yeri :Asri Mezarlık   Defin Yeri :Erenler Mezarlığı     Defin Yeri :Asri Mezarlık
           
Adı Soyadı:Ayşe TANRIVERDİ   Adı Soyadı:Hürmet  Koç     Adı Soyadı:Zeynep TOPÇU
Baba Adı:İbrahim   Baba Adı:Salih     Baba Adı:Ali 
Doğum Tarihi:1935   Doğum Tarihi:1947     Doğum Tarihi:1928
Defin Tarihi:31.03.2014   Defin Tarihi:02.04.2014     Defin Tarihi:02.04.2014
Defin Yeri:Erenler Mezarlığı   Defin Yeri:Asri Mezarlık     Defin Yeri:Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı: Atiye DERYOL   Adı Soyadı: Zekiye PARLAK     Adı Soyadı:Kadir ÜZÜM
Baba Adı: Mustafa   Baba Adı: Hasan     Baba Adı:Ömer
Doğum Tarihi: 1924   Doğum Tarihi: 1928     Doğum Tarihi:1929
Defin Tarihi:26.03.2014   Defin Tarihi:26.03.2014     Defin Tarihi:30.03.2014
Defin Yeri:Erenler Mezarlığı   Defin Yeri:Erenler Mezarlığı     Defin Yeri:Asri Mezarlık
           
Adı Soyadı: Yunis USLU   Adı Soyadı: Haydar TEKŞAHİN     Adı Soyadı:Fatma İLERİ
Baba Adı: Mustafa   Baba Adı: İbrahim     Baba Adı:Ali
Doğum Tarihi: 1961   Doğum Tarihi: 1947     Doğum Tarihi:1935
Defin Tarihi: 22.03.2014   Defin Tarihi: 23.03.2014     Defin Tarihi:24.03.2014
Defin Yeri:Erenler Mezarlığı   Defin Yeri:Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri:Akbaba Mezarlığı
           
Adı Soyadı:Abdullah KUZU   Adı Soyadı:Sadık KABA     Adı Soyadı:Sabriye BAŞBAYRAK
Baba Adı: Mehmet   Baba Adı Dursun     Baba Adı:Ali
Doğum Tarihi: 1975   Doğum Tarihi: 1930     Doğum Tarihi:1935
Defin Tarihi: 12.03.2014   Defin Tarihi: 13.03.2014     Defin Tarihi:13.03.2014
Defin Yeri: Erenler Mezarlığı   Defin Yeri: Erenler Mezarlığı     Defin Yeri:Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı:Hamdi ÖKTEM   Adı Soyadı:Sevim KIZILKAYA     Adı Soyadı:Emine GÖKDUMAN
Baba Adı:Emin   Baba Adı:Kadif     Baba Adı:Ali
Doğum Tarihi:1951   Doğum Tarihi:1937     Doğum Tarihi:1940
Defin Tarihi:07.03.2014   Defin Tarihi:07.03.2014     Defin Tarihi:11.03.2014
Defin Yeri:Asri Mezarlık   Defin Yeri:Asri Mezarlık     Defin Yeri:Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı:İlhan TÜRKYILMAZ   Adı Soyadı: Enes MERAL     Adı Soyadı:Dursun ESMERAY
Baba Adı:Ali   Baba Adı: Mücahit     Baba Adı:Bekir
Doğum Tarihi:1938   Doğum Tarihi: 2013     Doğum Tarihi:1940
Defin Tarihi:02.03.2014   Defin Tarihi: 04.03.2014     Defin Tarihi:06.03.2014
Defin Yeri:Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri: Akbaba Mezarlığı     Defin Yeri:Erenler Mezarlığı
           
Adı Soyadı: Huriye  ALDIRMAZ   Adı Soyadı: Ahmet TEMÜGAN     Adı Soyadı:Asiye AKSÖZ
Baba Adı: İsmail   Baba Adı:  Mustafa     Baba Adı: Abdullah
Doğum Tarihi: 1969   Doğum Tarihi:  1931     Doğum Tarihi: 1931
Defin Tarihi: 19.02.2014   Defin Tarihi:  22.02.2014     Defin Tarihi: 28.02.2014
Defin Yeri: Asri Mezarlık   Defin Yeri:  Erenler Mezarlığı     Defin Yeri:Erenler Mezarlığı
       

 

Adı Soyadı:Solmaz GÜREL   Adı Soyadı: Nigar DERER   Adı Soyadı: Gülizar KANDEĞER
Baba Adı:Osman   Baba Adı: Halit   Baba Adı: Nuri
Doğum Tarihi:1935   Doğum Tarihi: 1937   Doğum Tarihi: 1944
Defin Tarihi:18.02.2014   Defin Tarihi: 18.02.2014   Defin Tarihi: 19.02.2014
Defin Yeri:Asri Mezarlığı   Defin Yeri: Asri Mezarlığı   Defin Yeri: Asri Mezarlık
         
Adı Soyadı:Huriye KOCA   Adı Soyadı:İbrahim ŞENGÜL   Adı Soyadı: Selehattin KIZILKAYA
Baba Adı:Abdurrahman   Baba Adı:Hüseyin   Baba Adı:    Cavit
Doğum Tarihi:1945   Doğum Tarihi:1935   Doğum Tarihi: 1932
Defin Tarihi:09.02.2014   Defin Tarihi:10.02.2014   Defin Tarihi: 13.02.2014
Defin Yeri:Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri:Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri: Asri Mezarlığı
         
Adı Soyadı:Sadık ŞAHİN   Adı Soyadı:Halit AYATA   Adı Soyadı:Hasan AVCI
Baba Adı: Halil   Baba Adı: Bekir   Baba Adı: Fevzi
Doğum Tarihi:1926   Doğum Tarihi:1955   Doğum Tarihi:1937
Defin Tarihi:06.02.2014   Defin Tarihi:08.02.2014   Defin Tarihi:08.02.2014
Defin Yeri:Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri:Asri Mezarlığı   Defin Yeri:Asri Mezarlığı
         
Adı Soyadı:Ayşe ÖZÜLKÜ   Adı Soyadı:İsmail AYTEMİZ   Adı Soyadı:Bekir ÖZGÖK
Baba Adı: Şaban   Baba Adı: Osman   Baba Adı: Sadık
Doğum Tarihi1938   Doğum Tarihi:1931   Doğum Tarihi:1928
Defin Tarihi01.02.2014   Defin Tarihi:04.02.2014   Defin Tarihi:04.02.2014
Defin Yeri:Erenler Mezarlığı   Defin Yeri:Erenler Mezarlığı   Defin Yeri:Erenler Mezarlığı
         
Adı Soyadı: Hasan UÇAN   Adı Soyadı: Menevşe GARİP   Adı Soyadı: Mediye KARAARSLAN
Baba Adı:     Halil   Baba Adı:     Mehmet   Baba Adı:     Mustafa
Doğum Tarihi: 1926   Doğum Tarihi: 1928   Doğum Tarihi: 1941
Defin Tarihi: 30.01.2014   Defin Tarihi: 30.01.2014   Defin Tarihi:   31.01.2014
Defin Yeri: Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri:  Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri:      Asri Mezarlığı
         
Adı Soyadı : Hasan Gümüşsoy   Adı Soyadı: Zöhre ŞENEKEN   Adı Soyadı: Kazım IŞIKGÖZ
Baba Adı : Mustafa   Baba Adı:     Ali   Baba Adı:      Hayri
Doğum Tarihi : 1931   Doğum Tarihi: 1928   Doğum Tarihi: 1946
Defin Tarihi : 23.01.2014   Defin Tarihi:  26.01.2014   Defin Tarihi: 27.01.2014
Defin Yeri : Asri Mezarlığı   Defin Yeri: Erenler Mezarlığı   Defin Yeri:   Erenler Mezarlığı
         
Adı Soyadı :Hatun KUCUR   Adı Soyadı : Melek SAĞLAM   Adı Soyadı : Mustafa ÜSTÜNÇELİK
Baba Adı:Hasan   Baba Adı: Satılmış   Baba Adı: Mehmet
Doğum Tarihi :1941   Doğum Tarihi : 1959   Doğum Tarihi : 1933
Defin Tarihi :19.01.2014   Defin Tarihi : 22.01.2014   Defin Tarihi : 23.01.2014
Defin Yeri :Erenler Mezarlığı   Defin Yeri : Asri Mezarlık   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı
         
Adı Soyadı: Melahat TEMÜGAN   Adı Soyadı :Rıza BALTA   Adı Soyadı : Berat Turgut ADAŞ
Baba Adı:Ali   Baba Adı:İsmail   Baba Adı: Nihat
Doğum Tarihi: 1939   Doğum Tarihi :1931   Doğum Tarihi : 2011
Defin Tarihi: 16.01.2014   Defin Tarihi :17.01.2014   Defin Tarihi : 18.01.2014
Defin Yeri: Asri Mezarlığı   Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri : Asri Mezarlığı
         
Adı Soyadı : ALİ ÇETİNTAŞ   Adı Soyadı : Temam ÇETİNTAŞ   Adı Soyadı : Dudu ODABAŞ
Baba Adı: Hüseyin   Baba Adı : Ali   Baba Adı : Hacı Ahmet
Doğum Tarihi :1932   Doğum Tarihi : 1939   Doğum Tarihi : 1928
Defin Tarihi : 15.01.2014   Defin Tarihi : 16.01.2014   Defin Tarihi : 16.01.2014
Defin Yeri :Erenler Mezarlığı   Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı
Adı Soyadı :Münire ÖZTÜRK   Adı Soyadı :Hikmet POLAT   Adı Soyadı : Hatice BAYGIN
Baba Adı :AAhmet   Baba Adı :Mehmet   Baba Adı : Muhuttin
Doğum Tarihi :1924   Doğum Tarihi :1922   Doğum Tarihi : 1932
Defin Tarihi :12.01.2014   Defin Tarihi :13.01.2014   Defin Tarihi : 15.01.2014
Defin Yeri :Erenler Mezarlığı   Defin Yeri :Asri Mezarlığı   Defin Yeri : Erenler Mezarlığı
         
Adı Soyadı :Metin KENDİRCİOĞLU   Adı Soyadı :Narin BAYKAL   Adı Soyadı :Erkan ŞİMŞEK
Baba Adı :İbrahim   Baba Adı :Hüseyin   Baba Adı :Mustafa
Doğum Tarihi :1964   Doğum Tarihi :1934   Doğum Tarihi :1988
Defin Tarihi :10.01.2014   Defin Tarihi :12.01.2014   Defin Tarihi :12.01.2014
Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri :Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri :Erenler Mezarlığı
         
Adı Soyadı : Pempe UYAROĞLU   Adı Soyadı : Şaziye GEREZ   Adı Soyadı : Hayriye AKTÜRK
Baba Adı : Mehmet   Baba Adı : Şevki   Baba Adı : Murtaza
Doğum Tarihi : 1937   Doğum Tarihi : 1932   Doğum Tarihi : 1927
Defin Tarihi : 04.01.2014   Defin Tarihi : 05.01.2014   Defin Tarihi : 09.01.2014
Defin Yeri : Asri Mezarlığı   Defin Yeri : Asri Mezarlığı   Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı
         
Adı Soyadı : Sabri ÖZAÇIK   Adı Soyadı : Zekeriya ŞAHİN   Adı Soyadı :Hayriye KÜPÇÜOĞLU
Baba Adı : Ali   Baba Adı : Ali   Baba Adı :Mehmet
Doğum Tarihi : 1933   Doğum Tarihi : 1948   Doğum Tarihi :1926
Defin Tarihi :02.01.2014   Defin Tarihi : 03.01.2014   Defin Tarihi :03.01.2014
Defin Yeri : Asri Mezarlığı   Defin Yeri : Akbaba Mezarlığı   Defin Yeri :Asri Mezarlığı
         
Adı Soyadı :Sadık BAŞGÜL   Adı Soyadı :Emine ÇAĞLAYANGİL   Adı Soyadı :  Şaziye İŞERİ
Baba Adı : Reşat   Baba Adı :Bekir   Baba Adı : Mehmet Nebi
Doğum Tarihi : 1932   Doğum Tarihi : 1949   Doğum Tarihi : 1935
Defin Tarihi :30.05.2013   Defin Tarihi :31.12.2013   Defin Tarihi : 02.01.2014
Defin Yeri :Asri Mezarlığı   Defin Yeri :Asri Mezarlığı   Defin Yeri :Asri Mezarlığı
         
Adı Soyadı :Ali DİRİL        
Baba Adı :Ali        
Doğum Tarihi : 1942        
Defin Tarihi :31.12.2013        
Defin Yeri :Asri Mezarlığı